AMU Ethnomusicology Student Group, Poznań (Poland)

(Scroll down for English translation)

Sekcja Etnomuzykologów powstała przy Studenckim Kole Naukowym Muzykologów UAM w 2013 roku. Impulsem do założenia grupy był wyjazd studentów na badania terenowe na Białoruś. Od tamtego czasu aktywnie tworzymy ośrodek etnomuzykologiczny w Poznaniu. Współpracujemy na różnych polach z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Instytutem im. Oskara Kolberga. Jesteśmy otwarci na studentów ze wszystkich poznańskich uczelni. W związku z tym organizujemy cykliczne spotkania filmowo-dyskusyjne, na których zarażamy entuzjazmem nasze koleżanki i naszych kolegów.

Obszar naszych zainteresowań obejmuje muzykę w ujęciu antropologicznym i kulturowym. Zajmujemy się nie tylko polską i zagraniczną muzyką tradycyjną, ale także muzyką popularną oraz zagadnieniem pejzażu dźwiękowego.

W minionym roku akademickim (2014/2015) przeprowadziliśmy badania audiosfery Poznania oraz jej percepcji przez mieszkańców miasta, których wyniki przedstawiliśmy na VII Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Muzykologii we Wrocławiu.

Ponadto zależy nam na rozwijaniu umiejętności praktycznych, dlatego uczestniczymy w rozmaitych warsztatach. Ostatnie z nich zainspirowały nas nawet do założenia grupy bębniarskiej.

Our Ethnomusicology Student Group was founded in 2013 as a section of the Musicology Research Group at Adam Mickiewicz University in Poznan (AMU). The inspiration to form such a group came from student fieldwork in Belarus. Since then we have been running an ethnomusicological center in Poznań. We collaborate in many different ways with the AMU Department of Ethnology and Cultural Anthropology, as well as The Oskar Kolberg Institute. We are open to cooperation with students from all Poznań colleges and universities. We organize regular movie nights, at which we discuss ethnological and ethnomusicological phenomena present in cinematic artworks and share our passion.

Our field of interests includes music from anthropological and cultural points of view. We study not only Polish and foreign traditional music but also popular music and sound studies issues.

During last two semesters (2014/2015) we conducted research into Poznań’s soundscape and its perception by citizens. We presented the results at the VII National Convention of Musicology Students in Wrocław (Poland).

Moreover, we care about developing our practical abilities, and this is why we take part in all types of workshops. The last one inspired us to found a drum-band.

Links:

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Sekcja-Etnomuzykolog%C3%B3w-UAM/692221054144008
WordPress Page: https://muzykologiapoznan.wordpress.com/sekcja-etnomuzykologow/

 

 

 

Advertisements